Europakonventionen ger den som utsatts för förföljelse stöd. Sverige får inte utvisa någon som inte fritt kan utöva sin tro eller till till tortyr och omänsklig behandling.

Här några viktiga artiklar i konventionen:

Artikel 2 – Rätt till livet

1. Envars rätt till livet skall skyddas genom lag. Ingen skall avsiktligen berövas livet utom för att verkställa domstols dom i de fall då han dömts för brott som enligt lag är belagt med sådant straff.

2. Ingen skall anses ha berövats livet i strid med denna artikel, när detta är en följd av våld som var absolut nödvändigt
a) för att försvara någon mot olaglig våldsgärning,
b) för att verkställa en laglig arrestering eller för att hindra någon som lagligen är berövad friheten att undkomma,
c) för att i laglig ordning stävja upplopp eller uppror.

Artikel 3 – Förbud mot tortyr Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. CAT-FN-organ som jobbar mot tortyr

Artikel 5 – Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet. Ingen får berövas friheten utom i följande fall och i den ordning som lagen föreskriver a) när någon är lagligen berövad friheten efter fällande dom av behörig domstol.

Artikel 9– Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.

Denna webbplats använder kakor. Genom att fortsätta accepterar du användandet av kakor.   Lär dig mer