Farr.se har en bra redovisning på sin hemsida. Här ett utdrag från deras artikel.

Möjligheten för barn att få uppehållstillstånd av ”särskilt ömmande omständigheter” tas bort. För både barn och vuxna gäller att det måste röra sig om ”synnerligen ömmande omständigheter”. Istället ska barn kunna få uppehållstillstånd av synnerligen ömmande omständigheter ”även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna personer.”

Enligt tilläggsförslag från regeringen ska ”särskilt ömmande omständigheter” för barn finnas kvar. Dessutom ska även vuxna kunna få tillstånd av ”särskilt ömmande omständigheter” men bara om de haft uppehållstillstånd och har fått en särskild anknytning till Sverige. Det framgår inte av förslaget hur lång tid (med studier/arbete) som skulle krävas för en vuxen att få en särskild anknytning eller hur länge personen behöver ha haft uppehållstillstånd.

ÖVRIGA SKYDDSBEHÖVANDE

Skyddsgrunden ”övrig skyddsbehövande” tas bort ur lagen. Detta väntas inte spela så stor roll för dem som flytt från länder i krig eller konflikt eftersom de allra flesta bör omfattas av ”alternativt skyddsbehövande” istället, vilket ger ett starkare skydd. Men ”övrig skyddsbehövande” omfattar också personer som flyr från miljökatastrofer.

ÖVRIGT

För att beviljas uppehållstillstånd som varaktigt bosatt enligt EU-regler ska personen uppfylla villkoren för permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Kommittén föreslår ändringar i medborgarskapslagen som underlättar för barn som fötts statslösa eller bott länge i Sverige som statslösa att bli medborgare.

Kommittén föreslår en utredning om hantering av offentliga biträden.

Hämta lagförslaget i sin helhet här!
Se publicerade remissvar till lagförslaget här!
Hämta regeringens tilläggsförslag här!

VAD SOM INTE STÅR I LAGFÖRSLAGET

• I den tillfälliga lagen finns ett krav på att uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter bara ska tillämpas om det skulle bryta mot ett internationellt åtagande att utvisa personen. Det finns inte någon sådan paragraf i förslaget. Om ”särskilt ömmande omständigheter” tas bort kan det istället få en stark effekt för barn.

• Lagförslaget innehållet inget som liknar gymnasielagen, men inte heller något hinder för personer under 25 från att få permanent uppehållstillstånd om försörjningkravet och övriga krav för permanent tillstånd kan uppfyllas. För att få permanent tillstånd gäller alltså samma krav för 18-åringar som för andra vuxna.

• Utredningens lagförslag innehåller ingen uttrycklig möjlighet för personer som fått uppehållstillstånd av något skäl som beror på att personen är ett barn att få förlängt eller permanent tillstånd efter 18-årsdagen. Därför riskerar många barn som kommit som anhöriga, ensamkommande barn som inte har kunnat bevisa personliga skyddsbehov och eventuellt även personer med barnspecifika skyddsbehov att utvisas då de fyllt 18. Det tilläggsförslag som regeringen lagt fram innehåller en ventil genom ”särskilt ömmande” för vuxna. Men det är oklart om en tillräcklig anknytning skulle hinna uppstå för att omfattas av den bestämmelsen för barn som fått tillstånd som tonåringar.

• Det finns ingen gräns för hur länge en anhörig kan vara beroende av anknytningen för att kunna förlänga sitt uppehållstillstånd, om inte den anhörige själv kvalificerar sig för permanent tillstånd.

• Det finns ingen gräns för hur lång tid en person kan ha tidsbegränsade uppehållstillstånd, om personen inte lyckas kvalificera sig för permanent tillstånd. Därför vet vi inte vad som händer om skyddsstatus faktiskt skulle börja dras in efter lång tid eller i de fall synnerligen ömmande omständigheter upphör. Även i det fallet är det möjligt att regeringens tilläggsförslag skulle ge dem möjlighet att få fortsatta tillstånd genom den anknytning som uppstått.

• Kommitténs förslag innehåller inget om skälen för uppehållstillstånd eller orsaker till att många blir papperslösa i Sverige. Den innehåller inte heller något om rättigheter för papperslösa men inte heller några nya tvångsåtgärder.

• Förslaget innehåller inte några förändringar för personer som hamnat i limbo med utvisningsbeslut som inte kan verkställas.

• Inga ändringar föreslås när det gäller arbetstillstånd eller spårbyte, utom att villkoren för permanent tillstånd tillkommer.

• Kommittén har haft i uppdrag att undersöka rättssäkerheten i asylprocessen men har inte sett några andra problem än med offentliga biträden. I övrigt är rättssäkerheten god enligt kommittén som inte lägger fler förslag på det området.

Tilläggsförslag om PUT för ensamkommande ungdomar?

Regeringen har aviserat ett par förslag som skulle underlätta för ungdomar som haft uppehållstillstånd enligt ”nya gymnasielagen” att få permanent uppehållstillstånd. Det skulle räcka med ett års anställning räknat från beslutsdatum, istället för två som i nuvarande praxis. Dessutom skulle tiden för att söka jobb ökas från sex till tolv månader.  Men som det ser ut nu kommer dessa förslag inte att läggas fram, eftersom riksdagen motsätter sig det.

  • PREVIOUS POST

HUMANITÄRA SKÄL-vad vill regeringen och samarbetspartierna?

Denna webbplats använder kakor. Genom att fortsätta accepterar du användandet av kakor.   Lär dig mer