Inför intervju med Migrationsverket

Här finns råd om hur du förbereder för en intervju med Migrationsverket. Dessa tips är författade av advokat Per Gisslén, som ofta besöker kyrkor och som jobbat med många konvertiter sedan flera år. Tipsen är bearbetade av Bengt Sjöberg.

Var personlig. Svara utförligt, det vill säga lämna inte en vag och detaljfattig berättelse. ”Svara mer med hjärtat än med hjärnan”. Handläggaren vill komma åt dina inre känslor. Berätta hur du kände, tänkte och reflekterade första gången du besökte en kyrka eller kristen samling. Hur tänkte du inför dopet om du skulle riskera att utvisas till ditt hemland och vara kristen och döpt. Undvik att berätta allmänt om kristen tro och hur situationen ser ut i ditt hemland. Berätta vad den kristna tron betyder för dig på ett personligt plan. Berätta om de tvivel och funderingar som du kanske haft under processens gång. Kanske tvivel på islam och tvivel på kristen tro.

 • Lyssna noga på handläggarens frågor. Säg till om du inte förstår frågan eller vad som syftas med den. Svara bara på frågan och inget annat.
 • Var uppriktig. Motstridiga svar påverkar din allmänna trovärdighet negativt.
 • Berätta allt. Upptrappning av asylskäl och omständigheter tolkas ofta negativt.
 • Lämna en fri berättelse om varför du blev kristen. Börja gärna i ditt hemland och berätta vad du trodde på i ditt hemland. Var du troende muslim? Gick du till moskén och bad du hemma o.s.v. Vad kände du till om kristendomen då du bodde i ditt hemland. Berätta om vad din familj trodde på och hur de utövade sin tro.
 • Berätta om hur du först kom i kontakt med kristen tro. Hur kändes det? Varför blev du intresserad? Fortsätt sen att berätta om processen fram till att du bestämde dig för att bli kristen. Vilken undervisning fick du? På vilket språk? Hur ofta gick du till kyrkan. Berätta om den undervisning du fick om dopet. Berätta om hur du kände dig inombords och hur din tro utvecklades.
 • Berätta om din församling. Kollade du runt på andra församlingar innan du började gå till församlingen? Vet du vilket samfund församlingen tillhör? Om de är protestantiskt eller katolskt? Varför är det viktigt för dig att vara med i en församling? Kan du inte vara kristen utan att tillhöra en församling?
 • Hur skulle du sammanfatta det kristna budskapet? Vad tycker du är det viktigaste? Vad brukar vi mena med Evangeliet? Vad är begreppet synd? Vad är frälsning/att komma till tro? Berätta vad nattvarden betyder och hur ni brukar fira den.
 • Har du hört om treenigheten? Kan du förklara vad de kristna menar med det?
 • På vilket sätt har ditt sätt att leva förändrats efter det att du blev kristen? Hur utövar du din tro idag? Vad betyder kristen tro för dig i vardagen? Kan du ge något exempel där din tro betydde något?
 • Försöker du berätta för andra om din tro? Evangeliserar du kanske på stan och delar ut kristna tidningar och böcker. Försöker du påverka andra? Har du berättat för din familj att du blivit kristen? Om inte, varför? Hur var reaktionen då din familj/din far/mor fick veta att du blivit kristen?
 • Är du aktiv på sociala medier och berättar du där något om din kristna tro? Vilket namn använder du på t.ex. Facebook?
 • Hur gick ditt dop till? Vad kände du på dopdagen?
 • Hur tror du att du kommer att leva om du skulle bli utvisad till ditt hemland? Skulle du berätta om din tro och leva som kristen?
 • Är det viktigt för dig att ha en tro?
 • Vad betyder det för dig att vara kristen?
 • Berätta om det är någon särskild bok eller stycke/vers i Bibeln som du tycker extra mycket om.
 • Varför valde du att konvertera till kristendomen och inte någon annan religion t.ex. buddism?
 • Vilken uppfattning har du idag om islam?
 • Jämför likheter och olikheter mellan islam och kristendomen.
 • Har du förändrats som människa efter det att du blev kristen? Hur har ditt beteende förändrats?
 • Vad innebär dopet? Är det viktigt att låta döpa sig?
 • Du som lät döpa dig fast du hade fått utvisningsbeslut. Hur tänkte du? Var du inte rädd att bli utvisad och vara döpt?  Hur tänkte du på riskerna?
 • Varför började du bli intresserad av kristen tro först efter att du fått ditt andra eller tredje avslag? Migrationsverket tycker det är konstigt att du först då började visa intresse för kristen tro.
 • Hur kan det komma sig att det gick så snabbt att döpa dig då du hade fått avslag?
 • Vad är främsta anledningen till att du ville lämna islam?
 • Vad är det mest centrala i den kristna tro? Har du hört talas om ”Lilla Bibeln”, Johannesevangeliet 3:16 Vad står där?
 • Är det något särskilt i kristendomen som du är attraherad av, som du tycker extra mycket om? Är det någon vers i Bibeln som betyder mycket för dig?
 • Vem är Jesus och betyder han för dig?
 • Vad betyder det att vara frälst?
 • Har du blivit hotad pga av din tro? I hemlandet? Här i Sverige? Polisanmält? Vet Migrationsverket om att du blivit hotad?
 • När bestämde du för att bli kristen? När kände du dig som kristen? Efter att ni bett frälsningsbön, eller efter dopet, eller? Vad var det som fick dig att bli kristen?

Denna webbplats använder kakor. Genom att fortsätta accepterar du användandet av kakor.   Lär dig mer