Intyg för konvertiter

Detta är en mall för intyg av konvertiter. Du är välkommen att skriva ut och använda denna mall. Fil att ladda ned och skriva ut finns här.


                                                                                                             Ort datum

Intyg angående konversion för xx

Vi är glada och väldigt tacksamma över att ha xx, född xx, LMA-nr xx, i vår församling och gemenskap sedan xx.

Info om församlingen och undertecknare av intyget

Om pastorn/pastorerna: Hur länge har hon/hanarbetat som pastor och var? Vad har hon/han för ansvar/jobbar med? Vad/var har hon/han studerat? Vad har hon/han för erfarenhet av konvertering till kristen tro? Hur görs en bedömning av (intygsutfärdaren) om en persons livsåskådning är att betrakta som en genuin kristen tro?

Om konvertiter i vår församling

Om kyrkan: En kort beskrivning av församlingen/kyrkan. Vad har kyrkan för roll i den asylsökandes liv?

Dopet

Om dopet: Beskriv hur ni som församling ser på dopet (varför man ska döpas), vad föregår dopet, vilken undervisning bedrivs om dopet(krävs det att man deltar ett visst antal gånger innan man döps), hur länge den asylsökande funnits i församlingen innan dopet sker, hur ser ni att konvertiten menar allvar med sin tro, hur går dopet till, vem döper, vad sägs vid dopet etc.

Undervisning i kristen tro

Om undervisning: Vilken undervisning sker i församlingen gällande kristen tro för intresserade, hur lång är undervisningen och hur ofta, vad innehåller gudstjänsterna och hur långa är de, hur mycket undervisning per gudstjänst (i tid), alphakurs (eller annan grundkurs i kristen tro) och vad den innehåller, bibelundervisning på olika språk (hur sker kommunikationen med dem som inte förstår svenska) och hur ofta, vad innehåller undervisningen, vilka undervisar etc.

Om xx

Om den asylsökande: När började den asylsökande komma till kyrkan och hur kom hon/han i kontakt med kyrkan? Sedan när har hon/han deltagit? Hur ofta deltar hon/han?  Jobbar hon/han ideellt i kyrkan?  Vad för studier av kristendomen och bibeln bedriver hon/han? Varför har hon/han konverterat? Varför har hon/han valt denna inriktning i kristendomen? Har hon/han förstått kristendomens innebörd? Har hon/han goda kunskaper om kristendomen och bibeln? Har hon/han en egen bibel på sitt modersmål? Läser hon/han självständigt i Bibeln?

Lista på de datum som xx varit med oss i församlingen:

En lista över den asylsökandes besök i kyrkan: veckodag, datum, vad som skedde i kyrkan (bibelundervisning/gudstjänst/familjegudstjänst/tonårssamling/alphakurs osv) och vem som ansvarade församlingen. Ta med alla datum sedan den asylsökande började komma till församlingen (efter bästa förmåga). Detta kan bli en lista på flera sidor.

Ex:               

Söndag 22/9 2013           Gudstjänst   Föreståndare/pastor Anna Svensson

Söndag 29/9 2013           Lovsångskväll                  pastor Sven Persson

Torsdag 21/11 2013        Bibelundervisning           pastor Sven Persson

Söndag 24/11 2013         Gudstjänst                         pastor Eva Nilsson

Sammanfattning av listan: Hur många timmar har den sökande sammanlagt fått undervisning i kristen tro? Har pastorn haft möjlighet till personliga samtal med den sökande? Hur många gånger/timmar har de personligen samtalat? Vad har dessa samtal handlat om (ex. religion, konvertering, vad kristendomen innebär osv)?

xx dopsamtal och dop

Om dopet: En tydlig redogörelse om de samtal som fördes innan dopet med den asylsökande. Har sökande förklarat varför hon/han ville bli döpt? Hur uttryckte hon/han sin önskan om att bli döpt? Har sökande fått konsekvenserna av dopet förklarat för sig? En beskrivning av dopet (vilka var där/hur många deltog/hur gick det till/vad sa sökande)?

Konsekvenserna av konversionen i xx liv

Konsekvenserna av konversionen i sökandes liv: Vad innebär kristendomen i sökandes liv? Hur ser du som intygsskrivande tecken på den kristna tron i den asylsökandes liv? Besvara bland annat frågan om hon/han kan dölja sin tro och låta den vara något privat. Förstår hon/han skillnaden mellan sin tidigare och nya religion? I den mån pastorn kan yttra sig; är sökandes konversion känd bland andra i området? Har konsekvenserna av konverteringen vid ett återvändande diskuterats? Gärna ett kortare citat från den som konverterat, en egen kort berättelse om sin nya tro.

(Frågor om förhållandena i den sökandes hemland behöver inte redogöras för av intygsutfärdaren.)

Undertecknas av föreståndare/pastor, gärna flera om möjligt.

Denna webbplats använder kakor. Genom att fortsätta accepterar du användandet av kakor.   Lär dig mer