En utvisning av barnet skulle strida mot Barnkonventionen och att separera familjen skulle uppenbart strida mot rätten till familjeliv i EKMR. Det skulle därför även strida mot ett svenskt konventionsåtagande att utvisa föräldrarna. Familjen beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Migrationsöverdomstolen bifaller överklagandet delvis och upphäver beslutet om utvisning samt beviljar föräldrarna och barnet tidsbegränsade uppehålls- och arbetstillstånd respektive uppehållstillstånd under 13 månader.

Domstolen anför inledningsvis, även med hänsyn till vad familjen har anfört kring deras individuella situation och den nuvarande situationen i Libanon, att de inte är att betrakta som flyktingar eller alternativt skyddsbehövande.

Däremot anser domstolen, vid en samlad bedömning av de exceptionella omständigheterna i barnets fall och med särskild hänsyn tagen till barnets mycket starka anknytning till Sverige, att barnets bästa väger tyngre än de motstående intressen som gjorts gällande. En utvisning av barnet till Libanon kan därmed inte anses proportionerlig.

Domstolen konstaterar därmed att det i barnets fall finns särskilt ömmande omständigheter och att en utvisning av barnet skulle strida mot Barnkonventionen. Det finns därmed förutsättningar att bevilja barnet uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 § utlänningslagen och 11 § tillfälliga lagen.

Dessutom anför domstolen att det uppenbart strider mot rätten till familjeliv enligt artikel 8 i EKMR att separera familjen och det strider därför även mot ett svenskt konventionsåtagande att utvisa föräldrarna.

Det har inte framkommit skäl att vägra någon av dem uppehållstillstånd och domstolen har då beaktat att mannen 2018 dömts till dagsböter för ringa misshandel.

 Målnumret är:UM 2944-20 Det går att beställa domen från Migrationsöverdomstolen

Migrationsöverdomstolen: ”En utvisning skulle strida mot Barnkonventionen”.

Denna webbplats använder kakor. Genom att fortsätta accepterar du användandet av kakor.   Lär dig mer