Här finns några länkar till det nya rättsliga ställningstagandet kring Afghanistan.

Jag har samlat några länkar där du kan hitta bra och utförlig information.

Vanliga frågor om rättsliga ställningstagandet om Afghanistan – Asylrättscentrum (sweref.org)

Nya riktlinjer om Afghanistan – FARR

Migrationsverkets har nu publicerat ett nytt ställningstagande om hur asylansökningar som rör Afghanistan ska bedömas, efter att talibanerna tagit över makten i landet. Migrationsverket kommer nu att börja behandla och fatta beslut om asylansökningar från afghanska medborgare igen efter en tids paus. Enligt Migrationsverket har situationen i Afghanistan förändrats så mycket att i stort sett alla som har ett verkställbart utvisningsbeslut ska beviljas en ny prövning om de begär det. En ny prövning betyder inte att alla kommer att få uppehållstillstånd. Migrationsverkets rättschef, Carl Bexelius skrev till mig nyligen om detta. Här kan du läsa hans svar:

”Efter talibanrörelsens snabba framryckning så fattade jag i egenskap av rättschef den 16 juli beslut om att pausa alla verkställigheter till Afghanistan. En vecka därefter pausade vi även allt beslutsfattande avseende asylärenden med Afghanska medborgare. Detta gjorde jag utifrån att händelseutvecklingen i landet gick så snabbt och att vi inte hade tillräckligt med landinformation för att kunna fatta beslut.

Vi är naturligtvis medvetna om att talibanrörelsens maktövertagande i Afghanistan i grunden ändrar förutsättningarna för livet för medborgarna i landet. Den beskrivning som återges i artikeln nedan handlar just om detta. Vi har under närmare 20 års tid haft att pröva asylsökande från Afghanistan utifrån risken att drabbas av urskillningslöst våld på grund av en väpnad konflikt, jämte en individuell prövning för vissa utsatta grupper. Att talibanerna har tagit över makten i Afghanistan innebär att det urskillningslösa våldet i princip har upphört. Det har förekommit sporadiska attacker från ISKP men det är i grunden en annan situation än den som rådde där medborgarna riskerade att utsättas för flyganfall från de internationella styrkorna eller att hamna i regelrätta stridigheter mellan arméns styrkor och talibanerna.

När jag tagit upp frågan om ”strukturer” så handlar det om att vi behöver få ett bättre informationsläge om hur talibanerna har för avsikt att leda och förvalta landet. Vi har själva samlat in landinformation under hösten och har också tagit del av det arbete som har skett på EU-nivå kring detta. Den 11 november publicerade EU:s asylbyrå, European Asylum Support Office – EASO, en vägledning om prövningen för asylärenden från Afghanistan (Country Guidance). Den bedömning som görs där delar vi på Migrationsverket och den 30 november publicerade vi ett rättsligt ställningstagande som hänvisar till EASO:s vägledning. Samtidigt upphävdes besluten om verkställighets- och beslutsstopp.https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021

I vägledningen ges stöd till vår personal om prövningen av asylärenden från Afghanistan. Flera riskgrupper lyfts fram och till dessa knyts vissa riskhöjande faktorer. T.ex. så finns det en förhöjd risk för flickor/kvinnor jämförd med män. Det finns också en förhöjd risk på landsbygden, jämförd med hemvist i städer. Bl.a. de grupper som framkommer i den artikel du bilagerat (de som har samarbetat med västerländska styrkor, kristna, journalister, MR-försvarare m.m.) lyfts fram som särskilda riskgrupper. Detta gäller för övrigt även konvertiter, ateister och personer i HBTQI-gruppen.

Dokumentet är tillgängligt på nätet (och dessutom förvånansvärt lättillgängligt). Du når det här:

https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2021

Jag hoppas att detta till viss del har svarat på dina frågor om hur vi har tagit oss an denna svåra fråga, även om jag förstår att det fortsatt finns osäkerhet om framtiden. Där tycker jag särskilt den humanitära situationen i Afghanistan är särskilt oroande, inte minst utifrån att vintern nu står för dörren”. Carl Bexelius

Nytt ställningstagande om Afghanistan

Denna webbplats använder kakor. Genom att fortsätta accepterar du användandet av kakor.   Lär dig mer