När jag var med i Sveriges Kristna Råds migrationsgrupp för ca 10 år sedan träffade vi migrationsverkets rättschef och nuvarande chef Mikael Ribbenvik. Han sa då att Sverige inte ska utvisa någon konvertit till Afghanistan. I lördags då jag var med på presentationen av uppföljningen av Konvertitutredningen framkom det, att av de församlingar som svarat på en enkät, har man kännedom om att minst 38 konvertiter utvisats till Afghanistan och att 82 konvertiter har FLYTT FRÅN SVERIGE. Länder som Tyskland och Frankrike har i vissa fall gjort avsteg från Dublinförordningen och frångått principen om första asylland eftersom man inte litar på Sverige som skickar människor till tortyr och död. Skandinaviska Människorättsjuristerna har lämnat in 47 klagomål till FN. I 15 av dessa fall har FN:s kommitté för mänskliga rättigheter beslutat att inhibera det svenska utvisningsbeslutet. Dessa siffror och det som hänt dessa MÄNNISKOR är djupt tragiskt och oerhört upprörande. Det borde bli ett ramaskri från alla dem som värnar humanitet och rättssäkerhet. Nedmonteringen av Sverige som ett positivt exempel på mänskliga rättigheter har gått långt. Nu behövs en kraftfull opinion och kampanj för att värna liv och säkerhet. Migrationsverkets rättschef svek Sveriges Kristna Råd när hans ord till oss inte visade sig ha någon grund. Fler behöver engagera sig i kampen för en rättssäker asylprocess och det behövs pengar för att ta fler ärenden till FN och Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Bilden är från Korskyrkans Träffpunkt i Filipstad då vi lärde oss hur man kan arbeta juridiskt för att hjälpa asylsökande som riskerar tortyr och död

Sverige utvisar till tortyr och död

Denna webbplats använder kakor. Genom att fortsätta accepterar du användandet av kakor.   Lär dig mer