Viktig information till flyktingar från Ukraina 🇺🇦– och alla i dess närhet, och alla som vill veta vad som gäller Advokat Emelie Hillert skriver på sin Facebooksida:

-För en vecka sedan beslutade EU att aktivera Massflyktsdirektivet (*1). Det är första gången det tillämpas och det är därför, trots att en vecka har passerat, fortfarande mycket som är oklart. Men detta är vad vi kan konstatera i nuläget. 🔵Reglerna gäller för (*2)- Ukrainska medborgare som har varit bosatta i Ukraina, – Personer som har uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina, och- familjemedlemmar till de två ovanstående.🔵För att reglerna ska tillämpas i Sverige krävs att sökanden;- Har lämnat Ukraina den 24 februari 2022 eller senare (*3), och – Befinner sig i Sverige.🔵Sökanden ska för att aktualisera tillämpningen av reglerna;- Gå till Migrationsverket och identifiera sig, – Registreras, fotograferas och lämna fingeravtryck på Migrationsverket,- Visa upp ett biometriskt hemlandspass (*4).🔵Sökanden ska få;- Uppehållstillstånd och arbetstillstånd till den 4 mars 2023.- Omfattas av lagen om mottagande av asylsökande (LMA).- Bistånd med boende (man får inte välja ort).- Visst ekonomiskt bistånd (dagersättning) om man inte kan försörja sig.- Rätt att söka grundläggande vård.- Barn har rätt till skolgång.🔵Därefter;- Om situationen är oförändrad den 4 mars 2023 kan tillstånden komma att förlängas.- Sökanden kan när som helst ansöka om asyl, dvs ansöka om status som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Detta kommer dock kräva en separat process i sedvanlig ordning, vilken inte påverkas av Massflyktsdirektivet. (*5)Det är fortfarande mycket som är oklart, till exempel hur bedömningar ska göras av identitet när biometriskt pass saknas, hur snabbt Migrationsverket kommer kunna handlägga ärendena, hur Skatteverket kommer att hantera folkbokföringsfrågan, och mycket mera. ——————–*1: Direktivet gäller alla EU-länder förutom Danmark och Irland, dvs samma regler gäller i samtliga länder förutom de två undantagna.*2: Personer som har begått vissa brottsliga handlingar kan inte få uppehållstillstånd enligt Massflyktsdirektivet, utan är undantagna från dessa regler.*3: Personer från Ukraina som vistas i Sverige sedan tidigare och som har ett beslut om utvisning, eller vars uppehållstillstånd löper ut, måste agera för att återigen kunna beviljas uppehållstillstånd. Vad som ska göras varierar beroende på den individuella situationen och omfattas inte av denna sammanställning.*4: Det finns möjlighet att omfattas av Massflyktsdirektivet även utan biometriskt hemlandspass, om man har andra identitetshandlingar från Ukraina. Det är dock i nuläget oklart hur bedömningarna kommer att göras. *5: Migrationsverket har beslutat om verkställighetsstopp till Ukraina på grund av det försämrade säkerhetsläget. Det innebär att inga utvisningar till Ukraina verkställs i nuläget. Det innebär emellertid inte att alla ukrainska medborgare i Sverige automatiskt beviljas uppehållstillstånd eller skydd i Sverige. Migrationsverket har även fattat ett ”beslutsstopp” i ärenden om skyddsbehov som gäller sökande från Ukraina. Det innebär att de i nuläget inte gör bedömningar i asylärenden avseende ukrainska medborgare. Detta påverkar emellertid inte processen enligt Massflyktsdirektivet vilket inte innefattar någon bedömning av skyddsbehov.

80Helen Sjöström, Mohammad Yousefi och 78 andra20 kommentarer50 delningarGillaKommenteraDela

Vad gäller för ukrainska flyktingar?

Denna webbplats använder kakor. Genom att fortsätta accepterar du användandet av kakor.   Lär dig mer