Att skriva VUT eller överklagan

För att göra en överklagan eller VUT (begäran om verkställighetshinder) behöver jag följande handlingar (om den asylsökande inte har dem kan de fås ut hos advokaten/ombudet eller av Migrationsverket, men då behöver jag en fullmakt från den sökande.

  1. Protokoll från asylutredning
  2. Beslut från Migrationsverket
  3. Dom från Migrationsdomstolen/Förvaltningsrätten
  4. Dom från MigÖd/Kammarrätten
  5. Advokatens/ombudets inlagor
  6. Viktiga intyg som åberopats t.ex.  intyg från skola, sjukintyg m.m.
  7. En redogörelse för vad som är nytt och som inte genomgått prövning och som man kan ta upp i en ny ansökan. Det måste vara nya skäl, ny bevisning eller andra nya omständigheter som inte prövats förut.
  8. Adress och telefon till kontaktpersonen

Denna webbplats använder kakor. Genom att fortsätta accepterar du användandet av kakor.   Lär dig mer